กรุณาชำระเงินผ่านทางการโอนเงินบัญชีธนาคาร***

   
 
   
   

โรงแรม โฮมสเตย์ ของราคาจอง (ยกเว้นช่วงเทศกาล* กรุณามัดจำเต็มจำนวน)

   
   
   
   
- โรงแรม โฮมสเตย์ จ่ายส่วนที่เหลือ ณ วันเข้าพัก
   
   
   
    - หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ยกเว้นช่วงเทศกาล*    
         
    - ช่วงเทศกาล* ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจองไมว่ากรณีใดๆ    
         
   

หมายเหตุ *ช่วงเทศกาล คือ วันศุกร์ วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดยาว วันนักขัตฤกษ์
หรือ ระหว่างเดือน ต.ค. - เม.ย. ของทุกปี

   
         
   
- เรียนลูกค้าทุกท่าน หากท่านโอนเงินค่ามัดจำแล้วทางเราถือว่าท่านได้ทราบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด และจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรุณาทำความเข้าใจด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
   
   


วิธีการโอนเงิน
 

เช่น ราคาเต็ม 2,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านโอนเงิน 1,000.xx จุด .xx เปรียบเสมือนเป็นรหัส
เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบลูกค้าของท่าน เพื่อสะดวกแก่ การตรวจสอบว่าเป็นของลูกค้ารายใด 

   
   
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนวิทย์ นาทิพย์
667-2-69644-5
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย ถนนสุเทพ
ธนวิทย์ นาทิพย์
471-2-35361-4
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนห้วยแก้ว
ธนวิทย์ นาทิพย์
319-1-34892-9
ออมทรัพย์
   
         
         
       
         
   
   
   
   
   
.
 
แผนที่