สำหรับ GPS Navigator : Latitude 18 45 52.74N , Latitude 098 57 06.14E
 
         
       
         
       
   
.
 
แผนที่