Room Description : บ้าน 2 ชั้น, 2 ห้องนอน (1 เตียงและ 2 เตียง) , 2 Sofa Bed (โซฟาปรับนอน)
จำนวน 10 ท่าน, ห้องน้ำ 3, แอร์ 3 เครื่อง, ทีวี ,จำนวนเตียงเสริมสูงสุด 5 ท่าน
บ้าน Spring, Winter, Summer, Autumn เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นตำแหน่งห้องและสีที่ใช้ภายในห้องครับ

 
แผนที่